Vacatures

Second Dribble

© Basketballvereniging Second Dribble

Vacatures bij Second Dribble

Voorzitter

De voorzitter neemt statutair een aparte positie in. De functie van voorzitter is verankerd in het verenigingsrecht. De voorzitter heeft meerdere rollen. Een van de belangrijkste is wel die van leider van vergaderingen. Dan gaat het om de bestuursvergaderingen (AB) en de algemene ledenvergadering (ALV). Voornamelijk bij die laatste is het van belang kennis te hebben van de statuten en het huishoudelijk reglement. Voor beide vergaderingen is het belangrijk dat de voorzitter zich realiseert dat besluiten correct en op de juiste wijze worden genomen en ook worden vastgelegd.

Taken:

 • Leiden van bestuurs- en ledenvergadering;
 • Coördineren van de verschillende bestuurstaken;
 • Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken;
 • Vertegenwoordigen van vereniging naar buiten;
 • Onderhouden contacten met overheidsinstanties, instellingen, andere verenigingen en sponsoren;
 • Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement aangegane en te sluiten contracten;
 • Volgen van externe ontwikkelingen en deze zonodig afstemmen met de vereniging;
 • Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid ahv beleidsplan;
 • Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, in samenwerking met het bestuur;
 • Voeren van evaluatiegesprekken met bestuursleden;

Functievoorwaarden:

 • Grote regionale betrokkenheid
 • Bestuurlijke ervaring

Werkt nauw samen met:

Alle bestuursleden

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen? Mail dan met secretaris@seconddribble.nl

Bestuurder Technische Zaken

Is verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de vereniging.

Taken

 • Opstellen en ontwikkelen van een technisch (jaar)beleidsplan;
 • Is verantwoordelijk voor het samenstellen en opgave van de teams;
 • Opgave dispensaties voor spelers bij NBB;
 • Draagt zorg voor de trainersopleidingen;
 • Opgave dispensaties voor trainers bij NBB;
 • Draagt zorg voor het verdelen van de trainingstijden;
 • Opgave van zaalhuur trainingstijden aan secretariaat;
 • Draagt zorg voor het beheer van trainings- en wedstrijdmaterialen;
 • Organiseert trainingsbijeenkomsten en -overleggen;
 • Organiseert kennismaking/intake gesprekken met nieuwe leden (vanaf U14). en bestuur;

Functievoorwaarden:

Ruime ervaring als trainer.

Werkt nauw samen met:

Secretaris, Wedstrijdzaken, Scheidsrechterzaken, Rolstoelbasketball, Jeugdzaken

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen? Mail dan met secretaris@seconddribble.nl