Kledingplan

Second Dribble

© Basketballvereniging Second Dribble

Kledingplan Second Dribble

Inleiding

De afgelopen seizoenen hebben de teams van BV Second Dribble gespeeld in tenues van de vereniging, gesponsord door Rijschool Roanco. Het hiervoor afgesloten sponsorcontract is voor drie teams en voor drie seizoenen. Na afloop van het contract kunnen er, zolang de tenues nog goed zijn, teams in deze sponsorkleding blijven spelen.

Zolang er geen nieuwe kledingsponsoren gevonden worden zullen we er vanuit moeten gaan dat nieuwe benodigde tenues moeten worden aangeschaft op kosten van de vereniging of individueel per lid. Het bestuur heeft besloten dat het de voorkeur geniet om dit bij de vereniging te houden. Hiervoor is, op basis van bekende werkwijzen bij andere verenigingen, een plan uitgewerkt om binnen de vereniging een geldpot te vormen via een opslag op de contributie,  zodat tenues in eigen beheer van de vereniging blijven en individuele leden niet voor extra kosten worden gesteld.

De doelstellingen van het kledingplan zijn:

  • Alle teams in nette en uniforme kleding, nu en in de toekomst.
  • Tenues in bezit en beheer van de vereniging.
  • Geen grote extra kosten voor de leden voor het aanschaffen van een eigen tenue

(Ook met het oog op snelle groei bij met name de jongste spelers.)

Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2017 hebben de leden ingestemd met het in te voeren kledingplan voor alle competitie- spelende teams binnen BV Second Dribble.

Dit betekent dat het bestuur met ingang van het seizoen 2017/2018 bij alle competitie-spelende leden € 12,00 (dit is € 1,00 per maand) extra aan contributie gaat innen om het kledingplan voor het nieuwe seizoen en voor de toekomst te kunnen bekostigen.

Wat krijg je hiervoor als lid van BV Second Dribble?  

Ieder lid heeft recht op een door het bestuur vastgesteld wedstrijdtenue, bestaande uit een wedstrijdshirt en een wedstrijdbroek en als team een (was)tas voor deze wedstrijdtenues.

De wedstrijdtenues worden in bruikleen gegeven en zal aan het begin van het seizoen aan de teamleider worden verstrekt en aan het eind van het seizoen weer worden ingenomen. Uit de extra contributie voor het kledingplan zal ook een voorziening worden gevormd voor beschadiging, verlies en diefstal om eventueel shirts of broeken te vervangen echter zal bij opzet of grove nalatigheid de kosten worden verhaald op de betreffende leden.

Naast het kledingplan waar ieder lid recht op heeft blijven wij sponsoren de mogelijkheid bieden om teams te sponsoren.

 

Het Bestuur BV Second Dribble